Почетна   најава  
КЛИЕНТ
 • Купувате производи преку интернет без да ги оставате податоците за Вашата платежна картичка
 • Сите Ваши трансакции преку cPay може да ги најдете во секцијата Листа на мои плаќања“ до која имате пристап во секое време
 • Помош
НАЈАВА
ТРГОВЕЦ
 • Едноставно и брзо прифаќање на платежни картички од целиот свет
 • Можност за купување преку Вашата интернет страница
 • Купувачите плаќаат преку безбедните cPay страници
 • Листа на плаќањата
 • Помош
НАЈАВА
БАНКА
 • Листа на сите дојдовни и појдовни трансакции на cPay
 • Регистрација на sms, tIVR, mIVR корисници
 • Помош
НАЈАВА

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

На веб страницата www.cpay.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користење на нашата веб-страница. Дополнителни информации поврзани со “Cookies” може да најдете тука.
| За нас | Инструкции | Безбедност | Прашања | Контакти | Настани | Политика за приватност 
©2005, on DAIS eBank .NET | Privacy Policy